DLA Piper events

Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „DLA Energii” oraz Energy Talent Class 2023

Inicjatywy „DLA Energii”

Współpraca ze studentami jest dla nas szczególnie ważna. Co roku wspieramy organizacje studenckie z całej Polski w przygotowywanych przez nich wydarzeniach oraz tworzymy własne rozwiązania i programy, których celem jest rozwijanie młodszych kolegów i koleżanek. 

W tym roku wychodzimy do studentów z nowymi inicjatywami, wspieranymi przez prawników z zespołu prawa energetycznego. Nasi eksperci, niegdyś sami studenci prawa, postanowili promować wiedzę z zakresu energetyki i dziedzin pokrewnych. Oprócz aspektów merytorycznych chcemy także umożliwić młodszym kolegom i koleżankom sprawdzenie swojej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności formułowania praktycznych rozwiązań. Wierzymy, że wspieranie studentów jest bardzo ważne, ponieważ to od nich zależy nasza przyszłość, a także rozwój sektora energetycznego. 

DOŁĄCZ DO NASZYCH INICJATYW I ZRÓB COŚ „DLA ENERGII”.

Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „DLA Energii”

Konkurs skierowany jest do studentów 3-5 roku prawa z całej Polski zainteresowanych rozwojem w obszarze prawa energetycznego. Obejmuje on swoim zakresem znajomość tematyki związanej z energetyką, w tym z odnawialnymi źródłami energii, energetyką jądrową oraz procesem inwestycyjno-budowlanym. Szczegółowy wykaz ustaw podany jest w Załączniku 2 do Regulaminu Konkursu.

KIEDY?

Finał konkursu odbędzie się 9 stycznia 2024 roku w siedzibie kancelarii DLA Piper.

ETAPY

Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. Testu wiedzy, przeprowadzonego w formie online (30 pytań jednokrotnego wyboru).
 2. Przygotowania opinii prawnej na podstawie przygotowanego przez DLA Piper kazusu.
NAGRODY

Nagrodą dla laureatów (1-3 miejsca) w konkursie są płatne praktyki wakacyjne w ramach V edycji programu praktyk letnich prowadzonych przez kancelarię DLA Piper, książki oraz gadżety kancelarii. Laureat 1 miejsca otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2023 roku. Formularz zapisów dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/e/vxLJcc9G6J

REGULAMIN

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: inform-new.dlapiper.com/43/531/uploads/regulamin-ogolnopolski-konkurs-dla-energii-2023.pdf

Energy Talent Class 2023

Energy Talent Class 2023 to projekt skierowany do studentów 3-5 roku prawa z całej Polski zainteresowanych rozwojem w obszarze prawa energetycznego.

KIEDY?

Wydarzenie odbędzie się 15, 22 oraz 29 listopada 2023 hybrydowo – w siedzibie kancelarii DLA Piper oraz poprzez platformę MS Teams, o godz. 19:00.

PRELEGENCI

Spotkania poprowadzą prawnicy z zespołu prawa energetycznego DLA Piper: Oskar Waluśkiewicz, Mateusz Koszel, Michał Giżewski, Paweł Szostek, Paulina Harhaj, Karol Wasyluk oraz Marcelina Dembińska.

TEMATYKA SPOTKAŃ
 • 15.11.2023 (środa) godz. 19:00
  Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE – aspekty środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne oraz lokalizowanie instalacji OZE. Omówienie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w zakresie instalacji OZE).
 • 22.11.2023 (środa) godz. 19:00
  Case study: Zabezpieczenie tytułu prawnego do gruntu pod instalację OZE.
 • 29.11.2023 (środa) godz. 19:00
  Niskoemisyjne źródła energii: energetyka jądrowa, biogaz, wodór odnawialny.
ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 listopada 2023 roku. Formularz zapisów dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/e/CGvJk86uTb

REGULAMIN

Regulamin Energy Talent Class dostępny jest pod linkiem: https://inform-new.dlapiper.com/43/531/uploads/regulamin-energy-talent-class-2023-dla-piper.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: dlaenergii@dlapiper.com